sta-bijtjeGrote toename van Biodiversiteit op de Kijfgracht

Dat is een gevolg van vele ontwikkelingen: er komen ieder jaar nieuwe bewoners en dus bloembakken bij, met een groeiende diversiteit aan planten.

Ook wordt er sinds 2007 - zoals afgesproken tussen de bewoners en de gemeente - niet meer met onkruidbestrijdingsmiddelen gewerkt.

 

Subpagina's

Omdat deze biodiversiteitspagina erg uitgebreid is geworden, heb ik een aantal subpagina's aangemaakt over de verschillende onderwerpen.

Via de links in de tekst - en het menu aan de linkerkant - kunt u naar de subpagina's over genoemde onderwerpen.

 

Biodiversiteits-werkconferentie op 4 februari 2010 

Wethouder Pieter van Woensel opende de Biodiversiteits-werkconferentie in Museum Naturalis. (Op de foto staat de Kijfgracht linksbovenaan.)

Er zijn plannen gemaakt, adressen uitgewisseld en vooral belangrijk: men beloofde elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

klik voor een vergroting (foto: H. Berkhoudt)Lees hier over  behaalde resultaten van de groene plannen, gepubliceerd in de Stadskrant op 23 april 2010.

Winnaars van de prijsvraag voor een groen plan in de stad zijn onder andere: 'Leiden goes Nuts' en 'Vlinderroute'.

Veel dank aan museum Naturalis voor de faciliteiten en prettige organisatie.

Luister via deze link naar het radio-interview met een Kijfgrachtbewoner over de Biodiversiteitsplannen voor Havenwijk-Zuid in 2010! 

 

Drijvende eilanden in de Haven

 • watertuinen in de zomer van 2010Het Havenwijkplan van watertuinen en wilgenscheepjes is dan ook een succesvolle uitkomst van de brainstorm tijdens het congres.
 • Er is zelfs een heuse soap aan de gang rond de wilgenschepen! Eieren erbij, eieren eraf, overspel bij de Koetenvrouw in de Zuidsingel, twee onhandige schippers die het Dok2 schip meesleurden... lees hier verder!

Zaaidagen   

 • klik voor een vergrotingIn april 2009 zijn de Leidse Zaaidagen georganiseerd, waarbij er in de Havenwijk veel boomspiegels, plekjes in het Ankerpark en zelfs een heel veldje (hoek Minnebroersgracht/ Zuidsingel) zijn ingezaaid.
 • Al die extra aandacht levert veel meer kleine beestjes op, die weer door grotere insecten worden gevangen, waardoor de vogels meer te eten vinden en ga zo maar door.
 • Een aparte fotopagina laat een aantal voorbeelden zien van wild opgekomen bloemen tussen de straatstenen en verschilldende vogelsoorten die de Kijfgracht de afgelopen jaren in toenemende mate bezochten.

 

Exotische bezoekers
Een goudhaantje, staartmezen, putters, grasmus, tuinfluiter, een dodaars... en o
p 24 oktober 2009 lag er opeens een gekraagde roodstaart op de stoep - een zogenaamd 'raamslachtoffer'. Zie de pagina 'roodstaart' over meer exotische bezoekers.  

 

Stadsvogelcampagne groot succes

 • De gemeente Leiden heeft in 2010 de Stadsvogelprijs gewonnen.
  De prijs is door Vogelbescherming Nederland in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren om zich door middel van innovatieve projecten in te zetten voor stadsvogels. 
 • Er zullen in 2012 nog een aantal extra watertuinen aangeschaft worden, betaald uit het fonds Stadsvogelprijs. 

Een levende tuin op de Kijfgracht

 • De Kijfgracht stond in de zomer van 2010 op de voorkant van het rapport over stadsnatuur van de provincie Zuid-Holland - gelukkig kunnen we inmiddels echt wel waarmaken dat de natuur bij ons zo divers is!
 • Er is een aparte subpagina gewijd aan de diverse krantartikelen waarin onze gracht en wijk verscheen.
 • Inmiddels is de Kijfgracht (en elders in de Havenwijk) ook al op TV geweest, bij NCRV's Natuur in de Stad. 

Groene voornemens

 • In het najaar van 2009 zijner zijn meer dan 1000 biologisch bollen geplant in de Havenwijk, geteeld door de Hoeve Vertrouwen, de zgn. Ecobulbs.
 • Zij steunden onze biologische gracht met een extra 250 surprise-bollen! Deze zullen vanaf nu ieder voorjaar weer voor veel lentevreugd gaan zorgen.
 • Een groot succes zijn de tien hanging baskets, voorzien van narcissen en korte tulpjes: roodkapje (rood), tulipa tarda (geel met wit) en little princess (oranje), zie ook de foto's hierboven. Zodra deze baskets uit komen, worden ze aan de diverse lantaarnpalen en bomen op de Kijfgracht opgehangen. 
   

Snoek in de Havenwijk, snorkelend gefotografeerdEn sinds juni 2010: snorkelen in de Havenwijk!

 • Groot succes door helderheid van het water en de soortenrijkdom.
 • er is zelfs een smoelenboek van de beste herkenbare grote vissen in de wijk!

 

terug naar boven