Welkom op de pagina onkruidconvenant  

 • sinds 2007 gebruikt de gemeente geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer op de Kijfgracht - dit heeft tot een enorme groei van plant- en diersoorten geleid.
 • tulpentweeop deze pagina leest u over dit eerste 'onkruidconvenant' van Leiden (en misschien wel van Nederland).
 • Daarnaast wordt het fleurige boekje 'Leiden buiten de Perken', over geveltuinen en behulpzame buren besproken.
 • onderaan de pagina vindt u informatie over hoe u zelf met iemand van de gemeente Leiden in contact kunt komen als u nog vragen heeft.
 • Helemaal onderaan een krant-artikeltje over de spontaan opgekomen lantaarnpaaltjes op de Kijfgracht in 2008:
  zou dat te danken zijn aan de gezonde bestrating, zonder bestrijdingsmiddelen?!
   
   

Samen onkruidbestrijden - zonder 'gif'

 • hommel-lavendel2De Kijfgracht heeft hoogstwaarschijnlijk als eerste straat in Nederland in een convenant met de gemeente afgesproken samen te werken op het gebied van onkruidbestrijding:
 • De bewoners schoffelen zelf hun onkruid tussen de stoeptegels uit en de gemeente spuit niet meer met verdelgingsmiddelen.
 • Aangezien onze hele straat een zee van bloemen is - in geveltuinen, bakken op de grond, aan de bomen en aan lantaarnpalen- stellen we dat zéér op prijs.  

De Kijfgracht, 2007

 

Op 'de Kijf' hebben 23 van de 25 huishoudens op 9 mei 2007 hun handtekening gezet onder het onkruidconvenant.  

 • wilde siernetel tussen de straatstenenEn het is er schoon! De onkruidkrabbers op steel die zijn geschonken door de gemeente gaan kriskras de gracht over en buren kletsen gezellig wat tijdens schoonmaken van hun stoepjes.
 • Gelukkig is er nog maar weinig onkruidgroei vanwege een eerdere herbestrating.
 • De regel ‘gewoon een kwestie van bijhouden’ hebben de bewoners goed in hun oren geknoopt.
 • Zolang je jong onkruid snel verwijdert, kan het zich niet verder voortplanten (via het wortelgestel of via zaadjes door de lucht).
 • Jaarlijks wordt in de zomermaanden de Kijfgracht gecontroleerd door een ambtenaar van de gemeente om te zien of we ons goed aan de afspraken omtrent het onkruidbeheer hebben gehouden.
 • In augustus volgt een overleg met de dienst Milieu en Beheer n.a.v. die controle. Eventuele knelpunten en voorstellen kunnen dan besproken worden, om zo een nóg succesvollere samenwerking tussen bewoners en gemeente te creëren.

 

 

Zwaan, kleef-aan!

 • Het groene fenomeen van het onkruidconvenant is goed ontvangen in de Leidse binnenstad!
 • De bewoners van de Boisotkade, Vliet en Oranjerie hebben inmiddels ook een overeenkomst met de gemeente gesloten.
 • Op 13 september 2007 werden de onkruidconvenanten voor de Beschuitsteeg/Hooglandse Kerkgracht feestelijk ondertekend (zie ook het krantartikel).
 • Deze Pancras-West bewoners verdienen alle lof: zij hebben enkele jarengeleden als eersten bij de gemeente Leiden aangegeven, dat zij een andere onkruidbeheermethode wilden dan de DOB-methode (zie hieronder). Door hen is het ‘convenantballetje’ gaan rollen!

 

 • veegploegKijfgrachtbewoner Aafke Verkade was er ook bij en daar leerde ze, dat er tegenwoordig naast de onkruidborstels ook voegenmessen in het ‘onkruid-aanpak-pakket’ van de gemeente zitten.
 • Een kleine hint naar de assistent- wijkmanager Harry Schreuder was voldoende en ’s avonds hadden de Kijfgrachtbewoners óók de beschikking over drie vandie handige voegenmessen voor het weghalen van onkruid.
 • Tijdens het napraten in de Beschuitsteeg reageerden twee voorbijgangers enthousiast toen ze over het onkruidconvenant hoorden: bewoners van Nieuwstraat en van de 5e Binnenvestgracht (achter de Hortus Botanicus) gaan ook eens praten met hun buren en de dienst Milieu en Beheer over de mogelijkheden voor hún straat.
 • En op 29 september 2007 kwamen er nóg tien nieuwe convenanten bij.
  Wethouder John Steegh is enthousiast over het effect van de convenanten en heeft geprobeerd alle tien de locaties op dezelfde dag -op de fiets!- te bezoeken.
   

Waarom een een onkruidconvenant?

 

(tekst overgenomen uit een informatiebrief van de gemeente Leiden van 21 juni 2006)

mens en dier tevree met een geveltuintje (of twee)!Vanaf 2003 is er door de gemeente Leiden gekozen voor het verwijderen van onkruid op verharding met behulp van de DOB-methodiek (DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer). In de gemeente Leiden wordt voor de DOB-methodiek het middel Round-Up Evolution ingezet, met als werkzaam middel glyfosfaat.

De gemeente waardeert het ten zeerste dat buurtbewoners gezamenlijk de straat schoon en onkruidvrij willen houden. Omdat onkruidbestrijding volgens de DOB-methode alleen aan de orde is indien er ook daadwerkelijk sprake is van onkruid, wil de gemeente graag overleggen met de bewoners over de onkruidbestrijding in hun straat.

In overleg worden afspraken gemaakt hoe de door de bewoners geleverde inspanning door de gemeente zal worden beloond. 

 

Meer informatie over de DOB-methode. 

Een artikel over de DOB-tragiek

 

Voordelen van een onkruid- en/of groenconvenant

 • Een dozijn Kijfgrachtburen bijeen in België, voor het huwelijk van Kijfgracht nr. 7Sfeerverbetering en verbroedering in de straat (al is de sfeer vaak al uitstekend!).
 • Er wordt geen onkruidbestrijdingsmiddel meer gebruikt nabij geveltuinen, boomspiegels en plantenbakken.
 • Je kan het Servicepunt van de gemeente bellen om (grotere) hoeveelheden groen-afval te laten ophalen.
 • Je kunt eens per jaar gratis compost laten brengen op de locatie.
 • Aanvragen (vaak éénmalig) van een extra borstelmachine-ronde is mogelijk – spreek dat wel duidelijk af in het convenant!
 • De bewoners/deelnemers weten waarvoor ze het doen – een bloeiende straat beloont het (samen)werken van de bewoners.
 • Het is een goed voorbeeld voor andere wijken/straten èn steden.
 • Bewoners zijn nóg trotser op hun tuintjes en zijn blij met de lovende kritieken van buren, toeristen, familie, vrienden en de gemeente.

Is een onkruidconvenant iets voor úw straat?

 • foto3_uitgesnedenZijn u en uw buren ook geïnteresseerd? Misschien wilt u eens van gedachten wisselen met iemand van de dienst Milieu en Beheer.
 • Bel in dat geval het Servicepunt Woonomgeving en laat u doorverbinden naar de juiste persoon binnen de gemeente Leiden. Telefoonnummer: 071-516.55.01. Veel succes!
 • U bent van harte welkom eens te komen kijken op de Kijfgracht (Havenwijk Zuid, 2312 RZ) of de andere straten te bezoeken, die meedoen met een onkruidconvenant.
 • Zo krijgt u een goed idee van het effect van zo’n milieuvriendelijke en stimulerende bewonersactie!  
 • Kijfgrachtbewoonsters Chaja en Jasmijn ontdekten jonge lantaarnpaaltjes tussen de bloembakken. Zou dat komen door de gezonde grond op de gracht, zonder gif?!     

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar boven